Sherbime

Industria e riciklimit në Shqiperi gjatë dekadës së fundit ka qënë gjithmonë në rritje dhe ka njohur shumë faktor të ndryshëm të cilët i dedikohen riciklimit të produkteve të ndryshme.

  • Ne merremi me përpunimin e skrapit elektronik dhe elektrik për të gjitha pajisjet elektrike dhe elktronike.
  • IB Recycling njeh ekskluzivitetin e vetëm për tu ofruar në tregun shqiptar si kompania e vetme që mbledh përpunon dhe riciklon, mbetjet e makinave, automjeteve të ndryshme dhe riciklon katalizator marmitash të ndryshme.
  • Gjithashtu shoqeria jonë ofron riciklim e qarqeve kompjuterike dhe eshte nga te vetmet qe e ofron kete shërbim duke plotësuar standartet më të larta profesionale. Dobia e riciklimit është mjaft e madhe dhe është një nga shërbimet më të përgjegjshme që ofrohen në tregun global dhe shqiptar.
  • IB Recycling ndjen përgjegjësinë maksimale për të bërë riciklimin total të mbetjeve të makinave dhe mbetjeve kompjuterike , duke e mbrojtuar ambjentin nga cdo rrezik dëmtimi i mundshëm dhe ndotje e shkallës së lartë.

Shoqëria jonë punon kryesisht për të kthyer cdo mbetje në një material jetësor dhe të përdorshëm nga masa e gjerë dhe industritë e ndryshme. Makineritë tona janë të fjalës së fundit të teknolgjisë duke ofruar besueshmëri në shërbimet tona dhe rigorozitet.